HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje prečica Početnom ekranu

Dodajte aplikacije koje često koristite na bilo koji panel vidžeta svog Početnog ekrana. Takođe, možete dodati često korišćena podešavanja, označene Internet stranice i više.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. U meniju dodirnite Dodaj aplikacije i vidžete.
  3. Dodirnite Padajuća lista > Aplikacije ili Prečice.
  4. Listajte kroz aplikacije ili prečice, ili dodirnite radi traženja željene.
  5. Pritisnite i držite aplikaciju ili prečicu, a zatim ih prevucite na panel vidžeta da biste ih dodali na njega.
Savet: Da biste dodali aplikaciju sa ekrana Aplikacije, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na panel vidžeta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?