HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje novog e-mail naloga

Postavite dodatne e-mail naloge, kao što su Microsoft Exchange ActiveSync nalog ili nalog koji koristi veb-hosting uslugu.
Važno: Ako dodajete Microsoft Exchange ActiveSync ili POP3/IMAP e-mail nalog, zatražite više informacija o uslugama Vašeg mrežnog operatera ili pružaoca usluga.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Dodirnite Dugme za više opcija > Dodaj nalog.
  3. Odaberite vrstu e-mail naloga sa liste pružalaca usluga. U suprotnom, dodirnite Drugo (POP3/IMAP).
  4. Unesite e-mail adresu i lozinku svog e-mail naloga, pa dodirnite Dalje.
    Napomena: Neki e-mail nalozi omogućuju Vam da sami odredite vreme sinhronizacije.
  5. Unesite naziv svog e-mail naloga, pa dodirnite Završi podešavanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?