HTC Desire 630 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Planowanie lub edycja wydarzenia

Telefon HTC Desire 630 umożliwia tworzenie i edycję wydarzeń, a także ich synchronizację z kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.
Uwaga: Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kalendarz.
 2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:
  Tworzenie wydarzenia Stuknij ikonę . Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
  Edytowanie wydarzenia Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę .
 3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia. Oprócz ustawienia nazwy, daty, godziny i lokalizacji wydarzenia można:
  Zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync lub Google Stuknij ikonę i wybierz kontakty, które chcesz zaprosić.
  Ustawić powtórzenie wydarzenia Stuknij przycisk Bez powtórzeń, a następnie wybierz harmonogram powtarzania. Można ustawić częstotliwość powtarzania i datę zakończenia.
  Utworzyć notatkę do wydarzenia Po wyświetleniu szczegółów wydarzenia stuknij pozycję Utwórz notatkę.
 4. Stuknij przycisk Zapisz.

  Po zaproszeniu osób na wydarzenie stuknij polecenie Wyślij lub Wyślij aktualizację.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.
 1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij Sprawdź kalendarz.
 2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
 3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
 4. Stuknij Gotowe, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?