HTC Desire 630 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.
Ważne:
  • Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
  • Wiadomości zapisanych na karcie nano SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
  2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
  3. Stuknij kolejno pozycje > Przenieś do chronionych.
  4. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję Przenieś.
Wskazówka: Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję Przenieś do chronionych.
  • Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje > Chroniona. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
  • Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję Przenieś do ogólnych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?