HTC Desire 630 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.
Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.
  • Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
  • Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
  • Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
  • Naciśnij , aby zamknąć klawiaturę ekranową.
Wskazówka: Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny . Lub przejdź do Ustawienia > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 630 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Język i klawiatura > HTC Sense Input.
  2. Stuknij pozycję Wybór klawiatury, a następnie wybierz żądane języki.
Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
  • Stuknij klawisz języka, np. ikonę , aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?