HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

Aby w określonych sytuacjach telefon nie przeszkadzał, można włączyć tryb Nie przeszkadzać. W trybie tym można wyciszyć dźwięki, wyłączyć wibracje i zablokować powiadomienia wizualne. Można wybrać, które funkcje mają być zablokowane, a które nie.

Poniżej opisano sposób włączania i wyłączania trybu Nie przeszkadzać:

 1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać.
  Wskazówka: Jeśli kafelek Nie przeszkadzać nie jest widoczny, należy przesunąć palcem do następnego ekranu w panelu Szybkie ustawienia.

Ukrywanie lub wyciszanie powiadomień

Można ukryć wyskakujące powiadomienia lub wyciszyć dźwięk powiadomień.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij pozycję Opcje wyświetlania ukrytych powiadomień, a następnie wybierz opcję:
  Opcja Opis
  Brak dźwięku powiadomień Wyciszanie dźwięku powiadomień i wyświetlanie tylko ich obrazu.
  Brak wizualnego i dźwiękowego sygnalizowania powiadomień brak wyświetlania powiadomień i wyciszenie ich dźwięku.
  Niestandardowe Możliwość ustawienia ograniczeń dla włączonego i wyłączonego ekranu.

Wybieranie powiadomień, które mają być blokowane lub wyświetlane

Można wybrać typy powiadomień, które mają być blokowane lub wyświetlane w trybie Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. W obszarze Ignorowanie trybu Nie przeszkadzać wybierz dowolną z poniższych pozycji:
  Typ Opis
  Kontakty Blokowanie połączeń, wiadomości lub rozmów albo zezwalanie na nie.
  Aplikacje Wybierz aplikacje, których powiadomienia będą wyświetlane.
  Alarmy i inne powiadomienia Blokowanie lub zezwalanie na przerywanie spowodowane dźwiękiem, np. alarmy, dźwięki przy dotknięciu lub przypomnienia.

Ustawianie wyjątków

Można ustawić wyjątki pomijające tryb, aby móc nadal odbierać połączenia lub wiadomości od określonych kontaktów.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij pozycję Kontakty.
 3. Wybierz wyjątki:
  Typ Opcje
  Konwersacje Zezwól na Wszystkie rozmowy lub Rozmowy priorytetowe.

  Rada: Stuknij ikonę Settings icon, wybierz nazwę lub numer kontaktu, a następnie stuknij pozycję Priorytet. Wybrany kontakt zostanie dodany do obszaru Rozmowy priorytetowe.

  Połączenia

  Odbieraj połączenia od: Wszyscy, Kontakty lub Kontakty oznaczone gwiazdką.

  Rada: Włącz pozycję Zezwól na połączenia od dzwoniących powtórnie, aby zezwolić na połączenia od danego kontaktu, jeśli zadzwoni on ponownie w ciągu 15 minut.

  Wiadomości Odbieraj wiadomości od: Wszyscy, Kontakty lub Kontakty oznaczone gwiazdką.

Ustawianie różnych harmonogramów

Można ustawić różne harmonogramy włączania i wyłączania trybu Nie przeszkadzać oraz dostosować ustawienia każdego z nich.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij pozycję Harmonogramy.
 3. Dostosuj ustawienia poniższych domyślnych typów harmonogramów:
  Typ harmonogramu Czynności
  Sen

  Ustaw harmonogram trybu Nie przeszkadzać dla pory snu.

  1. Wybierz pozycję Sen. Następnie stuknij ikonę Settings icon obok opcji.
  2. Ustaw dni oraz godzinę włączania i wyłączania trybu Nie przeszkadzać.
  Wydarzenie

  Ustaw harmonogram trybu Nie przeszkadzać dla spotkań i wydarzeń w kalendarzu.

  1. Wybierz pozycję Wydarzenie. Następnie stuknij ikonę Settings icon obok opcji.
  2. Stuknij pozycję W czasie zdarzeń na, a następnie wybierz kalendarz, dla którego harmonogram ma zostać zastosowany.
  3. Stuknij pozycję Kiedy odpowiedź to. Następnie wybierz wydarzenia w kalendarzu, dla których harmonogram ma zostać zastosowany: wydarzenia, na które odpowiedziano „Tak”, „Tak lub Może” lub wszystkie wydarzenia.
  Samochodem Wybierz tę opcję w celu automatycznego włączania trybu Nie przeszkadzać podczas przebywania w poruszającym się pojeździe.
 4. Aby utworzyć więcej harmonogramów, stuknij pozycję Dodaj więcej i wybierz typ harmonogramu Wydarzenie lub Czas. Następnie dostosuj ustawienia harmonogramu.
Wskazówka: Aby ustawić wyjątki harmonogramu, stuknij pozycję Zachowanie trybu Nie przeszkadzać. Zaznacz pozycję Utwórz ustawienia niestandardowe dla tego, a następnie stuknij ikonę Settings icon.

Ustawianie czasu trwania trybu Nie przeszkadzać

W celu jednorazowego użycia trybu Nie przeszkadzać zamiast harmonogramu można ustawić tylko czas trwania.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Nie przeszkadzać.
 2. Stuknij pozycję Czas trwania w Szybkich ustawieniach.
 3. Wybierz, jak długo tryb Nie przeszkadzać ma być włączony i stuknij przycisk OK.
 4. Otwórz panel Szybkie ustawienia i stuknij tryb Nie przeszkadzać, aby go włączyć.
Uwaga: Ustawienie czasu trwania ma zastosowanie tylko po włączeniu kafelka Nie przeszkadzać w panelu Szybkie ustawienia.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?