HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Wkładanie kart nano SIM i microSD

Ważne:
 • Wolno używać tylko standardowych kart nano SIM. Nie należy przycinać większej karty SIM w celu dopasowania do uchwytu. Są one grubsze od standardowej karty nano SIM i mogłyby zablokować się w gnieździe.
 • Karta microSD jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.
 • Jeśli używana jest stara karta microSD, przed jej włożeniem należy upewnić się, że utworzono kopię zapasową jej zawartości na komputerze lub w pamięci w chmurze. Może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty.
 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Wyciągnij tacę na kartę.
 3. Umieść główną kartę nano SIM na górnej stronie tacy, złotymi stykami skierowanymi do góry. Wyrównaj odpowiednio ścięty róg z wycięciem w uchwycie.
  Uwaga: Przy wkładaniu karty nano SIM należy docisnąć ją do zaczepu tacy w celu zabezpieczenia na miejscu.
 4. Przekręć tacę na spodnią stronę, a następnie włóż drugą kartę nano SIM lub kartę microSD, złotymi stykami skierowanymi do góry.
  Uwaga: Przy wkładaniu karty nano SIM lub microSD należy docisnąć ją do zaczepu tacy w celu zabezpieczenia na miejscu.
 5. Włóż tacę z powrotem do gniazda, górną stroną tacy skierowaną do góry.
 6. Upewnij się, że taca jest wyrównana z bokiem telefonu.
Uwaga:
 • Aby korzystać z sieci 5G NR/4G LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 5G NR/4G LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.
 • W przypadku korzystania z dwóch kart SIM obsługiwane są zarówno karty SIM 5G NR, jak i 4G LTE. W danym czasie można korzystać tylko z jednej karty 5G NR.
 • Można wybrać preferowaną kartę do obsługi komórkowego połączenia transmisji danych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią Zmiana ustawień karty nano SIM.
Aby wyciągnąć tacę i wyjąć karty, należy wykonać tę samą, opisaną powyżej procedurę. Przed wyciągnięciem tacy należy najpierw odinstalować kartę microSD. Patrz część Odinstalowywanie karty pamięci.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?