HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Zmiana uprawnień aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji może zostać wyświetlony monit o udzielenie uprawnień do korzystania z różnych funkcji telefonu, takich jak lokalizacja urządzenia, aparat lub mikrofon.
  • W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję Nie zezwalaj.
  • Nieudzielenie uprawnień zaufanej aplikacji może sprawić, że aplikacja nie będzie działać lub będzie mieć ograniczoną funkcjonalność. W takim przypadku należy przejść do pozycji Ustawienia i zmienić uprawnienia aplikacji.

Poniżej opisano sposób zmieniania uprawnień aplikacji:

  1. Na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje stuknij i przytrzymaj aplikację, a następnie wybierz pozycję Informacje o aplikacji.
  2. Stuknij pozycję Uprawnienia.

    Wyświetlona zostanie lista typów uprawnień, z których dana aplikacja może lub nie może korzystać.

  3. Stuknij typ uprawnienia. Następnie określ, czy chcesz aby aplikacja korzystała z tego uprawnienia.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?