HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić, gdy nie można naładować telefonu?

Standardowo podczas ładowania telefonu na ekranie widoczna jest ikona ładowania — na pasku stanu, jeśli telefon jest włączony lub na środku ekranu w przypadku, gdy urządzenie zostało wyłączone. Dodatkowo świeci się dioda LED powiadomień.

Naciśnięcie przycisku Zasilanie przy wyłączonym telefonie umożliwi ponowne chwilowe wyświetlenie stanu ładowania baterii.

Jeśli nie widać oznak ładowania telefonu, należy koniecznie sprawdzić wszystkie elementy ładowania w celu wykrycia przyczyny problemu.

  • Spróbuj naładować telefon przy użyciu gniazda elektrycznego, a nie portu USB w komputerze. W niektórych komputerach ładowanie przez porty USB może być wyłączone w celu oszczędzania energii, co uniemożliwi naładowanie telefonu.
  • Upewnij się, że gniazdo elektryczne dostarcza prąd do ładowarki, podłączając do niego inne zasilane urządzenie.
  • Należy użyć różnych ładowarek lub kabli USB i sprawdzić, czy telefon zacznie się ładować.
  • Upewnij się, że na ładowarce ani na wtyczkach kabli nie widać żadnych uszkodzeń, na przykład supłów lub przetarć na przewodzie, zagiętych złączy itp.
  • Sprawdź gniazdo ładowania w telefonie pod kątem występowania uszkodzeń styków lub innych elementów sprzętowych i usuń ostrożnie brud lub nitki z ubrania.
Po sprawdzeniu wszystkich elementów wyłącz całkowicie telefon, naciskając przycisk Zasilanie i stukając polecenie Wyłącz, a następnie podłącz ładowarkę i odczekaj 2–3 minuty. W przypadku całkowitego rozładowania baterii ładowanie telefonu może rozpocząć się dopiero po upływie 2 minut.

Jeśli ładowanie telefonu nie rozpocznie się, spróbuj uruchomić go ponownie z podłączoną ładowarką. Sprawdź, czy normalne ładowanie zostało przywrócone.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?