HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Dostosowywanie głośności i ustawień dźwięku

Naciśnięcie przycisku Zwiększanie głośności lub Zmniejszanie głośności zmienia głośność dowolnego odtwarzanego aktualnie dźwięku. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, dostosowywana zostanie głośność multimediów. Naciśnięcie przycisków powoduje także wyświetlenie elementu sterowania głośnością.
Poniżej opisano sposób włączania lub wyłączania różnych rodzajów dźwięku i dostosowywania ich głośności:
  • Stuknij ikonę Ring icon w celu włączenia wibracji albo cichego lub normalnego trybu dzwonka i powiadomień.
  • Przeciągnij suwak multimediów Media volume icon, aby dostosować ich głośność.

    Przeciągnij suwak do końca w dół, aby wyciszyć multimedia.

  • Stuknij ikonę , aby dostosować różne typy głośności.

    Stuknij pozycję Zobacz więcej, aby uzyskać dostęp do ustawień Dźwięk.

Wskazówka: Aby włączyć wibracje telefonu przy połączeniach przychodzących, stuknij pozycję Wibracje przy połączeniu w ustawieniach Dźwięk. Następnie wybierz opcję Ciągłe wibracje.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?