HTC U Ultra‎

Opplæringsguider

< < Menu

Motta anrop

Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, vises skjermbildet Innkommende anrop.
Tips: HTC U Ultra vil automatisk justere ringetonevolumet hvis Stille ring ved svar og Lommemodus er valgt i Innstillinger > Lyd og varsling.

Svare på eller avvise et anrop

Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Besvar eller Avslå.
  • Hvis du har satt opp en låst skjerm, drar du eller oppover.

Demping av ringelyden uten å avvise anropet

Gjør ett av følgende:
  • Trykk på VOLUM NED eller VOLUM OPP-knappen.
  • Trykk på AV/PÅ-knappen.
  • Plasser HTC U Ultra med forsiden ned på en flat og jevn overflate.
    Merk: Hvis alternativet Flipp for å dempe i innstillingene for Lyd og varsling er innstilt på Demp en gang, vil HTC U Ultra fortsatt ringe når det finnes flere innkommende anrop.

Svare på et tapt anrop

Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop.

  1. Skyv varslingspanelet åpent for å se hvem anroperen er.
  2. Klikk på Ring tilbake for å fortsette samtalen.

Hvis du har flere tapte anrop, trykker du på varslet om tapte anrop for å åpne Samtalelogg.

Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?