HTC U Ultra‎

Opplæringsguider

< < Menu

Styre dataforbruket ditt

Hvis du har begrenset dataforbruk, er det viktig at du holder rede på aktivitetene og appene som vanligvis sender og mottar data, som surfing på nettet, synkronisering av online kontoer og sending av e-post eller deling av statusoppdateringer.

Her er noen andre eksempler:

 • Streaming av nettvideoer og musikk
 • Spilling av spill på nettet
 • Nedlastning av apper, kart og filer
 • Oppdatering av apper for å oppdatere informasjon og strømmer
 • Opplasting og sikkerhetskopiering av filer til din online lagringskonto
 • Bruke HTC U Ultra som Wi-Fi-hotspot
 • Dele den mobile datatilkoblingen med USB-tilknytning

For å hjelpe deg med å spare på dataforbruket, kobler du til et Wi-Fi-nettverk når enn det er mulig og setter opp dine online kontoer og e-poster til sjeldnere synkronisering.

Datasparing

Datasparing bidrar til å begrense dine mobildatakostnader ved å begrense bakgrunnsdataforbruket. Du kan også angi at applikasjoner alltid skal ha tilgang til en datatilkobling – for eksempel en e-postapp – som skal ignoreres av Datasparing.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Under Trådløst og nettverk klikker du på Mer > Dataforbruk.
 3. Klikk på Datalagring og klikk på av/på-bryteren for å slå den av eller på.
 4. Klikk på Ubegrenset datatilgang, og klikk på av/på-bryteren ved siden av disse appene som fortsatt skal ha tilgang til datatilkoblingen selv om Datasparing er slått på.

Slå dataroaming på eller av

Koble til mobiloperatørens partnernettverk og få tilgang til datatjenester når du er utenfor dekningsområdet til mobiloperatøren.

Advarsel: Bruk av datatjenester under roaming kan bli kostbart. Forhør deg med mobiloperatøren om prisene for dataroaming før du bruker denne tjenesten.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Mobildata.
 3. Merk av for eller fjern alternativet Dataroaming.

Holde rede på dataforbruket ditt

Overvåk dataforbruket ditt for å forhindre at du overskrider din månedlige kvote.
Merk: Dataforbruket som måles av HTC U Ultra, kan avvike fra (og være mindre enn) ditt faktiske dataforbruk.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Under Trådløst og nettverk klikker du på Mer > Dataforbruk.

  Øverst vil du se en linje som viser dataforbruket hittil, sammen med dataforbrukssyklusen, varsel, advarsel og en eventuell angitt grenseverdi.

 3. På telefonmodeller med dobbel SIM klikker du på for å velge et kortspor.
 4. Med Mobildata slått på klikker du på Mobildataforbruk > .
 5. Klikk på Nullstill dataforbrukssyklus, og still deretter inn dagen i måneden når forbruket ditt nullstilles. Denne datoen er vanligvis begynnelsen på månedsregningen din.
 6. Klikk på Dataadvarsel og angi dataforbruksmengden som skal utløse et varsel før du når din månedlige datagrense. Klikk på for å endre enheten.
 7. Velg Still inn datagrense for å deaktivere datatilkoblingen automatisk hvis du når den innstilte grensen.
 8. Klikk på Datagrense og angi det innstilte dataforbruket som gjør at datatilkoblingen skal deaktiveres automatisk. Klikk på for å endre enheten.

Vise dataforbruket til apper

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Under Trådløst og nettverk klikker du på Mer > Dataforbruk.
 3. På telefonmodeller med dobbel SIM klikker du på for å velge et kortspor.
 4. Klikk på Mobildatabruk.
 5. Dra de vertikale markørene for start og slutt for å vise forbruket for en bestemt periode i din forbrukssyklus.
 6. Rull ned skjermen for å se en liste over apper og informasjon om deres dataforbruk.
 7. Trykk på en app for å se flere detaljer.
Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?