HTC U Ultra‎

Opplæringsguider

< < Menu

Hvordan kan jeg skrive raskere?

Skjermtastaturet på telefonen er meget tilpasningsbart. Du kan endre innstillinger og alternativer for å forbedre skriveopplevelsen.

Her er noen tips du kan prøve:

  • Vis de numeriske tastene på øverste rad på tastaturet. Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur. Klikk på Virtuelt tastatur > TouchPal – HTC Sense-versjon > Generelle innstillinger. Velg Tallrad.
  • Slå på kontekstuell prediksjon.Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur. Klikk på Virtuelt tastatur > TouchPal – HTC Sense-versjo > Smarte inndata, og sørg for at Kontekstuell prediksjon er valgt. Dette alternativet muliggjør ordprediksjon og vil også la tastaturet lære fra de vanlige ordmønstrene du skriver, og oppnå bedre ordforslag.
  • Bytt til landskapsmodus.Med to fingre sveiper du ned fra statuslinjen, og undersøker om Autorotering er slått på. Åpne appen du trenger, og klikk på et tekstfelt for å vise tastaturet. Legg telefonen på siden for å åpne et større tastatur.
    Deretter kan du klikke på > Splitt.
  • Endre størrelse på eller flytte tastaturet.

    Åpne appen du trenger, og klikk på et tekstfelt for å vise tastaturet. Klikk på , og klikk deretter på Skaler. Dra en av kantpilene for å endre størrelse på tastaturet.

    Hvis du vil flytte tastaturet opp, drar du den midtre knappen opp.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?