HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Wi-Fi-tilkobling

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”.
Merk: Tilgjengeligheten og styrken på et Wi-Fi-signal varierer avhengig av gjenstander som Wi-Fi-signalet må passere gjennom (for eksempel bygninger eller skillevegger).

Slå Wi-Fi av eller på

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Wi-Fi På/Av-bryteren for å slå Wi-Fi av eller på.
 3. Klikk på Wi-Fi for å se en liste over oppdagede trådløse nettverk.
Tips:
 • Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, klikker du på > Skann.
 • Hvis det trådløse nettverket du ønsker ikke er oppført, klikker du på > Legg til nettverk for å legge det til manuelt.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 1. Slå på Wi-Fi og undersøk listen over parede Wi-Fi-nettverk.

  Se Slå Wi-Fi av eller på.

 2. Klikk på et Wi-Fi-nettverk du vil koble til.
 3. Hvis du valgte et sikret nettverk, må du angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 4. Klikk på Koble til. Du vil se Wi-Fi-ikonet på statuslinjen når det er koblet til.

Koble til et Wi-Fi-nettverk via WPS

Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter med Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS), kan du enkelt koble til HTC U Play.
 1. Slå på Wi-Fi og undersøk listen over parede Wi-Fi-nettverk.

  Se Slå Wi-Fi av eller på.

 2. Trykk på > WPS Push, og trykk deretter på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren.
  Merk: For å bruke Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS) PIN-metoden, trykk på > Skriv inn WPS-kode.

Logge automatisk på et offentlig Wi-Fi-nettverk (WISPr)

Du kan angi at HTC U Play automatisk skal logge seg på offentlige Wi-Fi-nettverk du bruker regelmessig. Dette omgår problemet med å gå gjennom Wi-Fi-tilbyderens webgodkjenning hver gang du kobler deg til Wi-Fi-nettverket. Bare legg til påloggingsdetaljene dine i innstillingene for WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Viktig: Tilgangspunktet til Wi-Fi-nettverket må støtte WISPr-webportalen. Kontakt Wi-Fi-tilbyderen for å få detaljer.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi På/Av-bryteren for å slå den på.
 3. Klikk på Wi-Fi.
 4. Klikk på > Avansert.
 5. Under WISPr-innstillinger velger du Automatisk pålogging og klikker på WISPr-kontoinnstillinger > Legg til en ny konto.
 6. Angi navnet på tjenestetilbyderen, påloggingsnavnet ditt (hele domenenavnet) og passordet.
 7. Klikk på > Lagre. Hvis du har tilgang til flere offentlige Wi-Fi-nettverk, kan du legge til flere kontoer.
 8. Koble til det offentlige Wi-Fi-nettverket.
Tips: På listen over WISPr-kontoer trykker du på og holder en konto for å fjerne eller redigere den.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?