HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Hva er en HTC Sense home-widget?

Få rask tilgang til apper, snarveier og mapper du bruker ofte, basert på hvor du er. Med HTC Sense home-widgeten tilpasser HTC U Play kontinuerlig hvordan du bruker det. Apper du for eksempel bruker ofte til arbeid, vil vises når du er på kontoret. HTC Sense home-widgeten endres avhengig av om du er hjemme, på jobben eller et annet sted.

Sette opp HTC Sense home-widgeten

Oppsett av HTC Sense home-widgeten går raskt og enkelt.
Viktig:
 1. På oppsettsskjermbildet på HTC Sense home-widgeten klikker du på Klikk for å personliggjøre > La oss utforske.
 2. Klikk hvor du er for å fullføre oppsettet av widgeten.
 3. På widgeten klikker du på Utvid > Flere alternativer-knappen > Personliggjør HTC Sense home.
 4. Merk av for alle alternativene på skjermen, og trykk på .

Sette opp hjemme- og jobbplasseringer

I HTC Sense Home-widgeten angir du hjemme- og arbeidsplasseringer basert på adressen din, Wi-Fi-nettverket eller begge deler.

Du kan knytte flere adresser og Wi-Fi-nettverk til hver av disse plasseringene. Ved hjelp av dine angitte adresser eller Wi-Fi-nettverk vil HTC Sense Home-widgeten være i stand til å fastslå hvor du er og vise hensiktsmessige apper.

 1. Startside-skjermbildet sveiper du til høyre eller venstre inntil du ser HTC Sense home-widgeten.
 2. Klikk på Utvid > > Angi plasseringer.
 3. Velg plasseringen du vil angi.
 4. Klikk på og gjør ett av følgende:
  • Klikk på Adresse, og angi gateadressen din eller velg den på kartet.
  • Klikk på Wi-Fi-nettverk og velg ett eller flere Wi-Fi-nettverk du vil knytte til plasseringen.
 5. Når du har angitt hjemme- og arbeidsplasseringen, trykker du på .

Bytte plassering manuelt

HTC Sense home-widgeten endrer automatisk plassering basert på hvor du er. Du kan også endre plasseringen manuelt i HTC Sense home-widgeten.

For at HTC Sense home-widgeten skal endre plassering automatisk, må du sørge for at plasseringstjenester er slått på. Se Slå plasseringstjenester av eller på.

 1. Startside-skjermbildet skyver du til høyre eller venstre inntil du ser HTC Sense home-widgeten.
 2. Klikk på Utvid, og klikk på ønsket plassering.

Feste og løsne apper

Festing av apper, snarveier eller mapper til HTC Sense home-widgeten sikrer at de blir værende på widgeten.

Elementer i HTC Sense home-widgeten vil ha en av to tilstander: festet eller løsnet. Løsnede elementer vil automatisk endres til elementer som brukes oftere.

 1. Startside-skjermbildet sveiper du til høyre eller venstre inntil du ser HTC Sense home-widgeten.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Når du skal feste et element, trykker og holder du inntil du ser Festet.
  • Hvis du vil løsne et element, trykker og holder du inntil fremdriftslinjen viser at løsningen er fullført.

Legge til apper i HTC Sense home-widgeten

Legg til favorittapper, snarveier eller mapper i HTC Sense home-widgeten.
 1. startskjermbildet klikker du på .
 2. Trykk på og hold appen, snarveien eller mappen du vil legge til i widgeten.
 3. Dra elementet dit du vil plassere det i HTC Sense home-widgeten.
Appen, snarveien eller mappen vil legges til i HTC Sense home-widgeten og festes på plass.

Slå Forslag-mappen av og på

Forslagr-mappen er en smart mappe i HTC Sense Home-widgeten som endrer innhold avhengig av bruken din. Du kan slå av Forslag-mappen hvis du ikke vil at den skal vises widgeten.
 1. På startskjermbildet sveiper du til høyre eller venstre inntil du ser HTC Sense Home-widgeten.
 2. Klikk på Utvid, og klikk deretter på > Vis/skjul smarte mapper.
 3. Merk av eller fjern merket for Vis forslagsmappen.
 4. Klikk på OK.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?