HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Bruke Klokke

Hent mer fra Klokke enn bare vanlig dato og klokkeslettet. Bruk telefonen din som en verdensklokke for å se hva datoen og klokken er i andre byer i verden. Du kan også stille inn alarmer eller spore tiden med stoppeklokken eller tidsuret.

Sette en alarm

Du kan sette én eller flere alarmer.
  1. På startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Klokke.
  2. I kategorien Alarmer merker du av i avmerkingsboksen for en alarm og klikker på den alarmen.
  3. Under Angi alarm bruker du rullehjulene til å stille inn alarmtiden.
  4. Hvis du ønsker alarmen for flere dager, klikker du på Gjenta.
  5. Klikk på Ferdig.
Tips:
  • Når du skal slå av en alarm, klikker du i avmerkingsboksen for den alarmen.
  • Hvis du vil sette mer enn tre alarmer, klikker du på Legg til alarm.

Stille inn dato og klokkeslett manuelt

  1. På startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Klokke.
  2. I kategorien Global klokke klikker du på > Angi dato og klokkeslett.
  3. Fjern merkene for Auto. dato og klokkeslett og Automatisk tidssone og still deretter inn riktig tidssone, dato og klokkeslett.
Tips: Hvis du vil vise 24-timers klokke, velger du Bruk 24-timers format.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?