HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Minnekort

Bruk et minnekort til å lagre bilder, videoer og musikk. Når du må frigjøre plass på telefonens lagringsområde, kan du også flytte visse apper til minnekortet hvis appene støtter denne funksjonen.
Merk: Minnekortet er valgfritt og selges separat.

Sette inn microSD-kortet

 1. Hold telefonen med forsiden opp.
 2. Sett inn spissen av skuffutløserverktøyet som fulgte med telefonen (eller en liten utrettet binders) i skuffens utløserhull.
 3. Skyv tuppen helt inn i hullet før skuffen utløses, og trekk deretter ut skuffen.

  Dobbel-SIM-modell: SIM 2 og SD er merket på den samme holderen i skuffen. Fjern det andre nano-SIM-kortet når du vil bruke microSD-kortet. Begge kort kan ikke settes inn samtidig.

 4. Plasser microSD-kortet – med gullkontaktene vendt nedover og den samle siden innover – i skuffens SD-hoder.
 5. Når du setter inn skuffen, må du sørge for at den vender oppover slik at nano-SIM- og microSD-kortet ikke faller ut. Hold skuffene med den ytre kortholderen mellom fingrene, og skyv skuffen helt inn i sporet.
 6. Trykk på skuffens deksel for å lukke det tett.

Hvis det er første gang du setter inn et microSD-kort, blir du bedt om å sette det opp.

Demontere minnekortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens HTC U Play er på, må du først demontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
Viktig: Hvis minnekortet brukes som internt lagringsområde og det finnes apper som ble flyttet til kortet, kan du ikke åpne disse appene etter at du har demontert kortet.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lagring.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis lagringskortet vises under Eksternt lagringsområde, klikker du på ved siden av kortnavnet og klikker på Løs ut.
  • Hvis lagringskortet vises under Internt lagringsområde, klikker du først på kortnavnet og deretter på > Løs ut.

Fjerne microSD-kortet

Viktig: Sørg for å demontere microSD-kortet før du fjerner det. Se Demontere minnekortet.
 1. Hold telefonen med forsiden opp.
 2. Sett inn spissen av skuffutløserverktøyet som fulgte med telefonen (eller en liten utrettet binders) i skuffens utløserhull.
 3. Skyv tuppen helt inn i hullet til skuffen løses ut.
 4. Trekk ut skuffen og ta ut microSD-kortet.

Når du fjerner microSD-kortet, må du passe på at du setter den tomme kortskuffen tilbake i sporet.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?