HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Sende en tekstmelding (SMS)

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på .
 3. Skriv inn et kontaktnavn eller mobilnummer i Til-feltet.
 4. Klikk på området som sier Legg til tekst eller signaturen hvis du har angitt det.
 5. Skriv inn meldingen.
 6. Klikk på for å sende meldingen.

  På dobbel-SIM-modeller klikker du på Spor 1 eller Spor 2 for å sende meldingen.

Merk:
 • Klikk på for å lagre meldingen som en kladd.
 • Det er en begrensning på antall tegn for en enkelt tekstmelding (vises over ). Hvis du overskrider grensen, vil tekstmeldingen bli levert som én enhet, men du vil bli fakturert for mer enn én melding.
 • Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding hvis du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.

Svare på en melding

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 3. Klikk på området som sier Legg til tekst eller signaturen hvis du har angitt det.
 4. Skriv inn meldingen.
 5. Klikk på .

  På dobbel-SIM-modeller klikker du på Spor 1 eller Spor 2.

Fortsette en kladdemelding

Hvis du bytter til en annen app eller hvis du mottar et innkommende anrop mens du skriver en tekstmelding, blir meldingen automatisk lagret som et utkast.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på en kladdemelding og rediger meldingen.
  Tips: Hvis du vil se alle kladdemeldinger på ett sted, klikker du på og deretter på Filter > Utkast.
 3. Klikk på .

  På dobbel-SIM-modeller klikker du på Spor 1 eller Spor 2.

Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?