HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Varslinger

Varsellampe

Varslingslampen viser et:
 • Kontinuerlig grønt lys når HTC U Play er koblet til en strømadapter eller en datamaskin og batteriet er fulladet.
 • Blinkende grønt lys når du har en ventende varsling.
 • Fast oransje lys når batteriet blir ladet.
 • Blinkende oransje lys når batterinivået blir veldig lavt.

Velge om du vil blinke med varsellampen

Du kan endre når du blinker og hvilke apper som blinker med varsellampen når det finnes nye varslinger.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lyd og varsling.
 2. Under Varslinger klikker du på Blink varsellys for varslinger. Velg om du alltid vil blinke med varsellampen eller bare blinke med den når skjermen er av.
 3. Klikk på Administrer LED-varslinger. Velge hvilke appvarslinger som lampen skal blinke for.
Tips: I andre apper sjekker du innstillingene for å finne ut om de har et alternativ for å blinke med lampen.

Varslingspanel

Varselikoner informerer deg om nye meldinger, kalenderhendelser, alarmer og aktiviteter som pågår som filer som lastes ned.
Når du ser varselikoner, åpne varslingspanelet for å se detaljer om varslingene som du har mottatt.
For å åpne varslingspanelet, dra ned fra øverst på skjermen.
 • Noen varslinger lar deg gjennomføre umiddelbare tiltak. Klikk for eksempel på en tapt samtalevarsling for å returnere anropet eller svare med en tekstmelding.
 • Trykk på varselikonet til venstre for å åpne korresponderende app.
 • For å avvise bare ett varsel i listen, drar du det til venstre eller høyre. Hvis du vil avvise alle ikke-permanente varsler, klikker du på .
Hvis du har flere varslinger, kan du rulle gjennom listeskjermen for å vise alle.
Merk: Du kan endre hvilke appvarslinger du vil motta. Se Administrere appvarsler.

Administrere appvarsler

Du kan angi prioriteten, følsomheten og andre ting.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lyd og varsling.
 2. Klikk på Administrer appvarslinger, og klikk på appen for å angi.

  Du kan også trykke på og holde en varsling i varslingspanelet, og deretter klikke på .

 3. Klikk på På/Av-bryteren ved siden av alternativet du vil bytte.
Innstillinger for appvarsler brukes på varslinger i Varslinger-panelet og den låste skjermen.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?