HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Navigere i HTC U Play med TalkBack

Bruk TalkBack hvis du vil navigere i HTC U Play med talte tilbakemeldinger. Når du berører skjermen, vibrerer HTC U Play og avgir en hørbar respons slik at du vet at du berører.
Merk: Ikke alle språk støttes.

Slå på TalkBack

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på av/på-bryteren.
 3. Les fraskrivelseserklæringen for TalkBack og klikk på OK.

Et kort opplæringsprogram for bruk av TalkBack begynner å kjøre etter at du har slått på TalkBack.

Merk: TalkBack fungerer best hvis du slår av automatisk skjermrotering.

Slå Utforsk ved å trykke av eller på

Med Utforsk ved å trykke kan HTC U Play reagere på snarveisgester og skjermbevegelser ved å gi tilbakemeldinger i form av lydsignaler. Utforsk ved å trykke er aktivert når du slår på TalkBack.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på > Innstillinger.
 3. Under Berøringsutforskning klikker du på av/på-bryteren ved siden av Utforsk ved å trykke for å slå funksjonen av eller på.

Når Utforsk ved å trykke er deaktivert, vil ikke HTC U Play reagere på snarveisgester lenger eller uttale elementer når du berører skjermen.

Bruke TalkBack-bevegelser

Når TalkBack og Utforsk ved å trykke er slått på, erstattes de vanlige berøringsbevegelsene av TalkBack-bevegelser.
Merk: Mediebevegelser som 3-fingers sveiping er kanskje ikke tilgjengelig når TalkBack-bevegelser er aktivert.
Gjør ett av følgende:
Hvis du vil Gjør du slik
Åpne et element
 1. Dra fingeren på skjermen for å finne og velge elementet.
 2. Dobbeltklikk hvor som helst på skjermen for å åpne elementet.
Flytt et element
 1. Dra fingeren på skjermen for å finne elementet.
 2. Dobbeltklikk på skjermen, men ikke løft fingeren ved det andre klikket.
 3. Dra elementet til et nytt punkt og løft fingeren.
Rull gjennom et skjermbilde Bruk to fingre til å sveipe opp, ned, til venstre eller til høyre.
Låse opp den låste skjermen Bruk to fingre til å sveipe opp fra bunnen av skjermen.
Åpne varslingspanelet Bruk to fingre til å sveipe ned fra toppen av skjermen.

Tilordne TalkBack-snarveier

TalkBack har tilpasningsbare bevegelser som kan brukes til å åpne varslingspanelet, vise nylige apper, få tilgang til TalkBack-kontroller, og mye annet.
Viktig: Trinnene nedenfor beskrives ved hjelp av de vanlige bevegelsene. Bruk de tilsvarende TalkBack-bevegelsene hvis du allerede har TalkBack slått på.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på > Innstillinger > Administrer bevegelser.
 3. Klikk på en av snarveisbevegelsene og velg en handling.

Bruke TalkBack-kontekstmenyer

TalkBack har kontekstmenyer for kontroll av kontinuerlig lesing og globale TalkBack-kontroller. Disse menyene er tilgjengelige ved hjelp av TalkBack-snarveisbevegelser.
 1. Slå på TalkBack.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne menyen for kontinuerlig lesing, bruker du én finger til å sveipe opp og til høyre i én kontinuerlig bevegelse.
  • Hvis du vil åpne den globale kontekstmenyen, bruker du én finger til å sveipe ned og til høyre i én kontinuerlig bevegelse.
  Merk: Hvis du allerede har endret TalkBack-snarveisbevegelsene, må du kontrollere TalkBack-innstillingene for den aktuelle bevegelsen.
 3. Trykk på og hold hvor som helst på skjermen.
 4. Dra fingeren rundt på skjermen for å utforske alternativer.
  Merk: Hvis du vil avbryte en handling, drar du fingeren til startposisjonen.

Endre TalkBack-lesehastigheten

Viktig: Trinnene nedenfor beskrives ved hjelp av de vanlige bevegelsene. Bruk de tilsvarende TalkBack-bevegelsene hvis du allerede har TalkBack slått på.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Tekst-til-tale-utdata > Talehastighet.
 3. Velg en talehastighet.
  Tips: Du kan teste talehastigheten ved å klikke på Lytt på et eksempel.

Språkinnstillinger for TalkBack

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Tekst-til-tale-utdata.
 3. Klikk på ved siden av Google Tekst-til-tale-utdata, og gjør et av følgende:
  Hvis du vil Gjør du slik
  Velg et annet språk Klikk på Språk.
  Installer en stemme Klikk på Installer stemmedata og klikk på språket. Klikk på ved siden av taledataene du vil installere. Når installeringen er fullført, trykker du på to ganger og klikker på Språk.
  Merk: Ikke alle språk støttes.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?