HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Kopiere filer mellom telefonens lagringsområde og lagringskortet

Fra og med Android 6.0 kan du gå til Innstillinger for å vise og administrere filer i telefonens lagringsområde og på lagringskortet. Hvis du bruker lagringskortet som eksternt lagringsomåde, kan du kopiere filer mellom telefonens lagringsområde og lagringskortet. Du kan også kopiere filer til eller fra en ekstern USB-lagringsenhet når du har den koblet til HTC U Play.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lagring.
 2. Klikk på Telefonens lagringsområde > Utforsk, eller klikk på lagringskortnavnet.

  Eller klikk på den eksterne USB-lagringsenheten hvis du har en tilkoblet.

 3. Åpne mappen som inneholder filene du vil kopiere.
 4. Hvis du vil velge eller oppheve valg av filer:
  • Trykk på og hold en fil for å velge den. Hvis du vil velge flere filer, klikker du på hver fil.
  • Klikk på en fil for å oppheve valg av den.
  • Hvis du vil velge alle filer, trykker du på og holder en fil først og klikker på > Merk alle.
 5. Klikk på > Kopier til.
 6. På utstikkermenyen Lagre til velger du typen lagring du vil lime inn til, og åpner ønsket mappe.
 7. Klikk på Kopier.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?