HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Bruke Android Backup-tjenesten

Fra og med Android 6.0 bruker du Android Backup-tjenesten til å sikkerhetskopiere HTC-telefonen til Google Drive.

Denne tjenesten kan sikkerhetskopiere og gjenopprette følgende:

Sikkerhetskopier Hvilket innhold eller hvilke innstillinger som sikkerhetskopieres
Appdata
  • I HTC-apper omfatter appdata kontakter lagret på HTC U Play, tekstmeldinger, samtalelogg, Klokke- og Vær-bylisten og e-postkontoer.
  • Data fra tredjepartsapper kan også lagres i sikkerhetskopien, avhengig av apputviklingens innstillinger.
Innstillinger Dette omfatter ringetoner, rutenettstørrelse og sorteringsrekkefølge på Apper-skjermbildet, Wi-Fi nettverk og passord og enkelte enhetsinnstillinger.

Når automatisk sikkerhetskopiering er aktivert, sikkerhetskopierer Android Backup-tjenesten med jevne mellomrom telefonen til en privat mappe i Google Drive. Automatisk sikkerhetskopiering skjer hver 24. time mens telefonen er inaktiv, lader eller er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Sikkerhetskopidata teller ikke med i dine Google Drive-lagringskvoter. Store filer eller filer som apputviklere har valgt å ekskludere fra tjenesten, vil ikke sikkerhetskopieres.

Merk: Gjenoppretting av bakgrunnen fra den gamle telefonen kan avhenge av skjermoppløsningens kompatibilitet både på den gamle telefonen og HTC U Play.

Sikkerhetskopiere HTC U Play

Sikkerhetskopier HTC U Play automatisk til Google Drive slik at du kan gjenopprette innhold, for eksempel appdata og innstillinger ved behov.
  1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Sikkerhetskopiering og tilbakestilling.
  2. Klikk på Sikkerhetskopier mine data.
  3. Klikk på av/på-bryteren for å slå den på, og klikk på .
  4. Sørg for at Auto-gjenoppretting er slått på.

    Dette gjør det mulig å gjenopprette appdata og innstillinger som er lagret via Android Backup-tjenesten. Dette skjer når du installerer appen på nytt på HTC U Play.

Tips: Hvis du vil velge en annen sikkehetskopikonto enn din primære Google-konto, klikker du på Sikkerhetskopier konto og velger en annen Google-konto. Du kan også klikke på Legg til konto for å legge til en ny Google-konto for sikkerhetskopien din.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?