HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Háttérben futó alkalmazások kezelése

Beállíthatja a Boost+ alkalmazást a háttérben futó nem használt alkalmazások automatikus leállításához. Ennek használatával kímélheti az akkumulátort.
  1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a elemet, majd keresse ki és érintse meg a Boost+ elemet.
  2. Érintse meg a Háttéralkalmazások optimalizálása elemet.
  3. Győződjön meg arról, hogy a Háttéralkalmazások optimalizálása Be/ki kapcsolója be van kapcsolva.

    Boost+ kilistázza a háttérben futó nem használt alkalmazásokat.

  4. Érintsen meg egy alkalmazást az Automatikusan leállít elem alatt, az alkalmazás futásának leállításához, az egy bizonyos ideig nem futó alkalmazás leállításához, vagy a háttérben futó alkalmazás engedélyezésének a kiválasztásához.

    Egy bizonyos ideig inaktív alkalmazás automatikus leállításához, érintse meg a További lehetőségek gomb > Menetrend automatikus leállítása elemet, majd válassza ki, hogy mennyi ideig lesz egy alkalmazás használva mielőtt az automatikusan leáll.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?