HTC U Play‎

Guide Downloads

< < Menu

Értesítések

Állapotjelző LED

Az állapotjelző LED:
 • Folyamatosan zölden világít, ha a HTC U Play csatlakozik a hálózati tápegységhez vagy egy számítógéphez és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
 • Villogó zöld fénnyel világít, ha függőben lévő üzenete van.
 • Folyamatosan narancssárgán világít, ha az akkumulátor töltődik.
 • Narancssárgán villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony.

Az értesítő LED felvillantásainak kiválasztása

Megváltoztathatja, hogy az értesítő LED mikor villanjon fel, illetve mely alkalmazások kapcsolják be a LED-et új értesítések esetén.
 1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a > Beállítások > Hangok és értesítések elemet.
 2. Az Értesítések alatt érintse meg a LED villogtatása értesítéskor elemet. Válassza ki, hogy a LED mindig villogjon vagy csak akkor, ha a képernyő ki van kapcsolva.
 3. Érintse meg a LED-es értesítések kezelése elemet. Válassza ki, hogy mely alkalmazás értesítésekhez villanjon fel a LED.
Tipp: A többi alkalmazásban tekintse meg a beállításokat és állapítsa meg, hogy rendelkeznek-e beállítással a LED villogtatására.

Az Értesítések panel

Az értesítő ikonok értesítik az új üzenetekről, a naptári eseményekről, a riasztásokról és a folyamatban lévő tevékenységekről, például a letöltésekről.
Ha értesítő ikon jelenik meg, nyissa meg az Értesítések panelt, és tekintse meg a kapott értesítés részleteit.
Az Értesítések panel megnyitásához húzza az ujját fentről lefelé a képernyőn.
 • Néhány értesítés lehetővé teszi a műveletek azonnali végrehajtását. Érintse meg például egy nem fogadott hívás értesítését a visszahíváshoz vagy a válaszoláshoz szöveges üzenettel.
 • A megfelelő alkalmazás megnyitásához érintse meg a bal oldalon található értesítés ikont.
 • Ha el szeretne távolítani egy értesítést a listáról, húzza az értesítést balra vagy jobbra. A nem tartós értesítések elvetéséhez, érintse meg a(z) elemet.
Ha több értesítés is érkezett, akkor a listát gördítve az összeset megtekintheti.
Megjegyzés: Módosíthatja, hogy milyen alkalmazás-értesítéseket szeretne kapni. Lásd Az alkalmazásértesítések kezelése.

Az alkalmazásértesítések kezelése

Lehetőség van a prioritás, az érzékenység stb. módosítására.
 1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a > Beállítások > Hangok és értesítések elemet.
 2. Érintse meg az Alkalmazásértesítések kezelése elemet, majd érintse meg a kívánt alkalmazást.

  Azt is megteheti, hogy hosszan megérinti valamelyik értesítést az értesítési panelen, majd megérinti a elemet.

 3. Érintse meg a módosítani kívánt beállításhoz tartozó Be/Ki kapcsolót.
Az alkalmazásértesítések beállításai az Értesítések panelre és a lezárási képernyőre vonatkoznak.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?