HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Što je to HTC Sense Home miniaplikacija?

Brzo pristupite aplikacijama, prečacima i mapama koje najviše koristite s obzirom gdje se nalazite. S HTC Sense Home miniaplikacijom HTC U Play se stalno prilagođava mjestu na kojem se nalazite. Primjerice, aplikacije koje najčešće koristite na poslu, pokazat će vam se kada ste u uredu. HTC Sense Home miniaplikacija mijenja se ovisno o tome jeste li na poslu, kod kuće ili negdje drugdje.

Postavljanje HTC Sense Home miniaplikacije

Postavljanje HTC Sense Home miniaplikacije jednostavno je i brzo.
Važno:
 1. Na zaslonu postavki HTC Sense Home miniaplikacije dodirnite Dodirni za osobnu prilagodbu > Istražimo to.
 2. Dodirnite gdje želite završiti nakon prilagodbe miniaplikacije.
 3. Na miniaplikaciji dodirnite Proširi > Tipka za više mogućnosti > Personaliziraj HTC Sense Home.
 4. Odaberite sve mogućnosti na zaslonu i pritisnite .

Upisivanje kućnih i radnih lokacija

U HTC Sense Home miniaplikaciji upišite svoje kućne i radne lokacije na temelju svoje adrese, Wi-Fi mreže ili oba podatka.

Za svaku od ovih lokacija možete odrediti nekoliko adresa i Wi‍-Fi mreža. Korištenjem upisanih adresa ili Wi‍-Fi mreža HTC Sense Home miniaplikacija moći će odrediti gdje se nalazite i prikazati odgovarajuće aplikacije.

 1. Na početnom zaslonu kližite ulijevo ili udesno dok ne vidite miniaplikaciju HTC Sense Home.
 2. Dodirnite Proširi > > Postavi lokacije.
 3. Odaberite lokaciju koju želite postaviti.
 4. Dodirnite i zatim učinite nešto od sljedećeg:
  • Dodirnite Adresa i unesite svoju kućnu adresu ili je odaberite na karti.
  • Dodirnite Wi-Fi mreža i odaberite jednu ili više Wi‍-Fi mreža koje želite pridružiti lokaciji.
 5. Nakon završetka unosa kućnih i radnih adresa, pritisnite .

Ručno prebacivanje lokacije

Miniaplikacija HTC Sense Home automatski mijenja lokacije temeljem mjesta gdje se nalazite. Također možete ručno promijeniti lokaciju miniaplikacije HTC Sense Home.

Kako bi miniaplikacija HTC Sense Home automatski mogla mijenjati lokaciju, potrebno je provjeriti da su usluge lokacije uključene. Pogledajte Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga.

 1. Na početnom kližite ulijevo ili udesno dok ne vidite miniaplikaciju HTC Sense Home.
 2. Dodirnite Proširi, a zatim dodirnite željenu lokaciju.

Prikvačivanje i otkvačivanje aplikacija

Prikačivanje aplikacija, prečaca ili mapa na miniaplikaciju HTC Sense Home omogućuje vam da ostanete u miniaplikaciji.

Stavke u miniaplikaciji HTC Sense Home imat će dva stanja: prikvačene i otkvačene. Otkvačene stavke automatski će se zamijeniti sa češće korištenim stavkama.

 1. Na početnom zaslonu kližite ulijevo ili udesno dok ne vidite miniaplikaciju HTC Sense Home.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Za prikvačivanje stavke pritisnite i držite stavku dok ne vidite Prikvačeno.
  • Za otkvačivanje stavke pritisnite je i držite dok se ne završi postupak otkvačivanja.

Dodavanje aplikacija u miniaplikaciju HTC Sense Home

Dodajte svoje omiljene aplikacije, prečace i mape u miniaplikaciju HTC Sense Home.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite.
 2. Dodirnite i držite aplikaciju, prečac ili mapu koju želite dodati miniaplikaciji.
 3. Povucite stavku gdje je želite postaviti u miniaplikaciji HTC Sense Home.
Aplikacija, prečac ili mapa bit će dodani na miniaplikaciju HTC Sense Home i bit će pričvršćeni.

Uključivanje i isključivanje mape Prijedlozi

Mapa Prijedlozi je pametna mapa u miniaplikaciji HTC Sense Home koja dinamički mijenja sadržaj ovisno o korištenju. Mapu Prijedlozi možete isključiti ako ne želite da se pojavljuje u miniaplikaciji.
 1. Na početnom zaslonu kližite ulijevo ili udesno dok ne vidite miniaplikaciju HTC Sense Home.
 2. Dodirnite Proširi, i zatim dodirnite > Prikaži/sakrij pametne mape.
 3. Odaberite ili uklonite oznaku ispred Prikaži mapu Prijedlozi.
 4. Dodirnite U redu.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?