HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Savjeti za produljenje radnog vijeka baterije

Vrijeme do ponovnog punjenja baterije ovisi o tome kako koristite HTC U Play. Isprobajte neke od ovih savjeta kako biste produljili vrijeme trajanja baterije.

Uporaba značajki upravljanja energijom

 • U postavkama uključite Način rada sa štednjom energije i Ekstremna štednja energije.
 • Praćenje uporabe baterije može pomoći u utvrđivanju značajki koje najviše troše energiju te možete odabrati što s time želite učiniti. Za više pojedinosti pogledajte Provjera potrošnje baterije.

Upravljanje vezama

 • Isključite bežične veze poput mobilne podatkovne Wi‍-Fi ili Bluetooth kad se ne koriste.
 • Uključite GPS samo kad je potrebna precizna lokacija, primjerice dok koristite navigaciju ili aplikacije koje se temelje na lokaciji. Pogledajte Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga.
 • Uključite način rada u zrakoplovu kad ne trebate nikakvu bežičnu vezu i kad ne želite primati pozive ili poruke.

Upravljanje zaslonom

Smanjenjem svjetline, omogućavanje stanja mirovanja dok se zaslon ne koristi i održavanje zaslona jednostavnim čuva energiju baterije.

 • Koristite automatsko podešavanje svjetline, koje je zadano, ili ručno smanjite svjetlinu. Pogledajte Svjetlina zaslona.
 • Postavljanje kraćeg vremena za isključivanje zaslona. Pogledajte Postavljanje vremena do isključivanja zaslona.
 • Ne koristite žive pozadine za početni zaslon. Podaci i sinkroniziranje u pozadini mogu trošiti puno energije baterije, ako imate puno aplikacija koje sinkroniziraju podatke u pozadini.

  Odredite kojim aplikacijama se može postaviti manja učestalost sinkronizacije ili ručna sinkronizacija. Ako imate više računa e-pošte, razmotrite ručnu sinkronizaciju nekih od njih. Pogledajte Postavljanje pozadine početnog zaslona.

Upravljanje aplikacijama

 • Optimizacija potrošnje baterije pomaže produljiti vijek trajanja baterije u stanju mirovanja. Pogledajte Optimizacija potrošnje baterije za aplikacije.
 • Instalirajte najnovija ažuriranja softvera i aplikacija. Ažuriranja ponekad uključuju poboljšana radnih svojstava baterije.
 • Deinstalirajte Ili onemogućite aplikacije koje više ne trebate.

  Mnoge aplikacije provode postupke ili sinkroniziraju podatke u pozadini čak i kada ih ne upotrebljavate. Ako imate aplikacije koje više ne trebate, deinstalirajte ih.

  Ako je aplikacija unaprijed instalirana i ne može se deinstalirati, još uvijek možete spriječiti njezin neprekidan rad ili sinkroniziranje podataka tako što ćete je onemogućiti. Pogledajte Onemogućavanje aplikacije.

Ograničite podatke i sinkroniziranje u pozadini

Podaci i sinkroniziranje u pozadini mogu trošiti puno energije baterije ako imate puno aplikacija koje sinkroniziraju podatke u pozadini. Preporučujemo da ne omogućavate aplikacijama često ažuriranje. Odredite koje aplikacije mogu imati dulje vrijeme između sinkronizacija ili ih ručno sinkronizirajte.

 • U Postavkama dodirnite Računi i ažuriranje i provjerite koji se podaci ažuriraju na vašim internetskim računima. Kad baterija postane slaba privremeno onemogućíte sinkroniziranje nekih podataka.
 • Ako imate više računa e-pošte razmotriti mogućnost produljivanja vremena sinkroniziranja nekih računa.

  U aplikaciji Pošta, odaberite račun, dodirnite > Postavke > Sinkronizacija, slanje i primanje i zatim uredite postavke u Raspored sinkronizacije.

 • Kada ne putujete, sinkronizirajte ažuriranja vremenske prognoze samo vaše trenutne lokacije, a ne za sve gradove koje ste unijeli. Otvorite aplikaciju Vremenska prognoza, a zatim dodirnite kako biste uredili ili uklonili nepotrebne gradove.
 • Pažljivo i odmjereno birajte miniaplikacije.

  Neke miniaplikacije stalno ažuriraju podatke. Razmotrite mogućnost uklanjanja s početnog zaslona aplikacija koje vam nisu jako važne.

 • U Play Store dodirnite > Postavke i uklonite oznaku ispred Dodaj ikonu na početni zaslon kako biste spriječili automatsko dodavanje prečaca aplikacija na početni zaslon. Dodirnite i Automatsko ažuriranje aplikacija > Ne ažuriraj automatski aplikacije ako vam je dovoljno ručno ažuriranje aplikacija iz Play Store.

Ostali savjeti

Kako biste pokušali uštedjeti energiju baterije kako bi dulje trajala, primijenite sljedeće:

 • Smanjite glasnoću melodije zvona i medija.
 • Smanjite učestalost korištenja vibracije ili zvučnog odziva. U postavkama dodirnite Zvuk i obavijesti i odaberite one koje ne trebate i možete ih onemogućiti.
 • Provjerite postavke aplikacija kako biste mogli pronaći dodatne mogućnosti za optimizaciju baterije.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?