HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite imati na telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
  2. Dodirnite Tema.
  3. Dodirnite Prikaži navigacijski stol > Moje teme ili Moji dizajni.
  4. Pronađite i dodirnite stavku radi brisanja.
  5. Dodirnite Tipka za više mogućnosti > Ukloni.
Bilješka: Ako se stavka trenutno koristi, ona će se i dalje primjenjivati na vaš telefon sve dok ne primijenite neku drugu temu.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?