HTC U Ultra‎

Instruktions-guides

< < Menu

Tilstand for Forstyr ikke

Brug Tilstand for Forstyr ikke til at afvise opkald og til at gøre alarmer og meddelelser lydløse, mens du stadig har en tilgængelig dataforbindelse.
 1. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen, for at åbne Hurtigindstillinger.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Tryk på . Glid eventuelt til næste skærmbillede.
 3. Tryk på Helt lydløs, Kun alarmer eller Kun høj prioritet, afhængig af hvilke undtagelser du vil acceptere. Hvis du vælger Kun høj prioritet, kan du modtage meddelelser og opkald fra kontakter på listen over undtagelser.
 4. Tryk på Indtil du slår dette fra, hvis du selv vil slå Forstyr ikke fra, eller tryk på eller for at angive antallet af timer, før Forstyr ikke automatisk slås fra.
 5. Tryk på Udfør for at aktivere.
Ikonet til Forstyr ikke vises i statuslinjen.

Du kan også trykke på Flere indstillinger og derefter vælge Afvis automatisk indgående opkald for at afvise indgående opkald og få dem sendt til voicemail.

Tip:
 • Når skærmen er slået til, trykker du på LYDSTYRKE og dernæst på Afslut nu for hurtigt at slå Forstyr ikke-funktion fra.
 • Hvis du trykker på LYDSTYRKE ned, indtil du kommer til lydløs tilstand, aktiveres funktionen Forstyr ikke Kun alarmer.
Bemærk: Hvis Forstyr ikke er slået til, blinker meddelelseslysdioden ikke.

Blokering af synlige forstyrrelser

Du kan aktivere tilstanden Forstyr ikke for at blokere synlige forstyrrelser som fx pop op-meddelelser.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Blokér synlige forstyrrelser.
 3. Tryk på Til/Fra for at vælge, om synlige forstyrrelser skal blokeres eller ej.

Sådan tillader du meddelelser og kontakter at omgå tilstanden Forstyr ikke

Tilføj vigtige kontakter til en listen over undtagelser, så du stadig kan modtage opkald og meddelelser fra dem, selv om funktionen Forstyr ikke er slået til.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Prioritet kun tillader.
 3. Tryk på Til/Fra ud for elementer, du vil tillade.
 4. Tryk på Beskeder fra eller Opkald fra for at vælge, hvem der kan kontakte dig.
 5. Tryk på Administrer godkendte kontakter og dernæst på for at tilføje kontakter til listen over undtagelser.

  Hvis du vil fjerne kontakter eller telefonnumre fra listen over undtagelser, skal du trykke på > Fjern kontaktpersoner.

Indstille en tidsplan for Forstyr ikke

Planlæg hvornår du vil have Forstyr ikke slået til, og hvor længe det skal vare. Du kan f.eks. indstille den til at aktiveres under et ugentligt møde.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Automatiske regler.
 3. Tryk på Tilføj regel.
 4. Vælg om du vil basere reglen på tidspunktet eller en begivenhed, angiv et navn for reglen og tryk derefter på OK
 5. Angiv reglens parametre.
  Regel Indstillinger
  Tidsregel
  • Angiv antal dage.
  • Angiv start- og sluttidspunkterne.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.

  Du kan også vælge, om reglen skal kunne stoppe enten ved reglens sluttidspunkt eller ved den næste alarm, du har angivet i programmet Ur.

  Begivenhedsregel
  • Vælg den kalender, reglen skal baseres på.
  • Angiv en betingelse for svartypen.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.
Tip: Du kan slå en automatisk regel til eller fra ved at trykke på Til/Fra, når du ser detaljerne i reglen.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?