HTC U Ultra‎

Instruktions-guides

< < Menu

TalkBack

Brug TalkBack, hvis du skal navigere på HTC U Ultra vha. talt feedback. Når du berører skærmen, vibrerer HTC U Ultra og giver dig et hørbart respons, så du ved, hvad du berører.
Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.

Aktivere TalkBack

 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack, og tryk derefter på knappen Til/Fra.
 3. Læs ansvarsfraskrivelse for TalkBack og tryk på OK.

En kort træningsguide, der forklarer, hvordan du bruger TalkBack, afspilles, når du aktiverer TalkBack.

Bemærk: TalkBack virker bedst, hvis du deaktiverer automatisk rotation.

Tænde/slukke for Navigér med berøring

Navigér med berøring tillader HTC U Ultra at reagere på genvejsfingerbevægelser og skærmberøringer med lydfeedback. Navigér med berøring er aktiveret, når du slår TalkBack til.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på > Indstillinger.
 3. Tryk på Til/Fra-knappen under Navigér med berøring ved siden af Udforsk ved berøring for at slå funktionen til eller fra.

Når Navigér med berøring er deaktiveret, vil HTC U Ultra ikke længere reagere på genvejsfingerbevægelser eller taleelementer, når du rører skærmen.

Sådan bruges TalkBack fingerbevægelser

Når TalkBack og Navigér med berøring er aktiveret, erstattes de normale berøringsbevægelser med TalkBack fingerbevægelserne.
Bemærk: Medie-fingerbevægelse som f.eks. 3-fingerglidning er muligvis ikke tilgængelig, når TalkBack fingerbevægelser er aktiveret.
Gør et af følgende:
Til Gør dette
Åbn et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge et element.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen for at åbne elementet.
Flyt et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge elementet.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen, men løft ikke fingeren efter det andet tryk.
 3. Træk elementet til det nye sted og løft fingeren.
Rul igennem en skærm Brug to fingre til at glide op, ned, til venstre eller til højre.
Lås låseskærmen op Glid op fra bunden af skærmen med 2 fingre.
Åbn panelet Meddelelser Glid ned fra øverst på skærmen med 2 fingre.

Tildele genveje til TalkBack

TalkBack har brugertilpassede fingerbevægelser, der kan bruges til at åbne meddelelsespanelet, vise nyeste programmer, åbne TalkBack-knapper mm.
Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på > Indstillinger > Administrér fingerbevægelser.
 3. Tryk på en af genvejsfingerbevægelserne og vælg en handling.

Sådan bruges kontekstmenuer i TalkBack

TalkBack har en global kontekstmenu til styring af kontinuerlig læsning og TalkBack-knapper og en lokal kontekstmenu til at styre den markerede tekst eller et element på skærmen. Du kan få adgang til disse menuer ved at bruge TalkBack genvejsfingerbevægelserne.
 1. Slå TalkBack til.
 2. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil åbne den globale kontekstmenu, bruger du én finger til at glide ned og til højre i én kontinuerlig bevægelse.
  • For at åbne den lokale kontekstmenu, glider du op og til højre med én finger i en kontinuerlig bevægelse.
  Bemærk: Hvis du allerede har ændret TalkBack genvejsfingerbevægelserne, kan du tjekke dine TalkBack-indstillinger for at finde de relevante fingerbevægelser.
 3. Dobbelttryk på et element på menuen til at vælge.

Ændre TalkBack læsehastighed og tonehøjde

Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på Tekst-til-tale-output.
 3. Træk i skyderne til Talehastighed og Tonehøjde til højre for at skrue op, og til venstre for at skrue ned.
 4. Tryk på Lyt til et eksempel for at høre den indstillede talehastighed og tonehøjde.
  Bemærk: Tryk på Nulstil talehastighed eller Nulstil tonehøjde for at gendanne indstillingerne til deres standardværdier.

Sprogindstillinger for TalkBack

 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på Tekst-til-tale-output.
 3. Tryk på ved siden af Google tekst-til-tale-motor, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  Til Gør dette
  Vælg et andet sprog Tryk på Sprog.
  Installér stemme Tryk på Installer stemmedata og tryk på det ønskede sprog. Tryk på ved siden af de stemmedata, du vil installere. Når installationen er færdig, trykker du på 2 gange og dernæst på Sprog.
  Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?