HTC U Play‎

Instruktions-guides

< < Menu

Manuel justering af kameraindstillingerne

Vil du selv bestemme de mere avancerede indstillinger for kameraet, så det passer til forskellige omgivelser og lysforhold? Du kan bruge tilstanden Pro til manuelt at indstille værdierne for f.eks. hvidbalance, eksponering, ISO mm. Du kan derefter gemme indstillingen til genbrug.
  1. Startskærmen skal du trykke på kameraikonet, for at åbne appen Kamera.
  2. Skift til Pro-tilstand Se Vælge en optagetilstand for detaljer.
  3. Tryk på en indstilling, og træk derefter i skyderen for at justere den.

    Tryk på en indstilling igen for at skjule skyderen.

  4. Hvis du vil gemme justeringerne som en brugerdefineret indstilling, trykker du på , vælger Brugerdefineret 1, 2 eller 3, og trykker på Gem.

    Hvis du vil bruge en af dine brugerdefinerede indstillinger, trykker du på eller , hvorefter du vælger den brugerdefinerede indstilling (, eller ), du vil bruge.

  5. For at ændre en indstilling tilbage til auto, skal du trykke på .
  6. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på .
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?