HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Reading and replying to an email message

  1. Open the Mail app.
  2. Switch to the email account you want to use.
  3. In the email account inbox, tap the email message or conversation you want to read.
  4. To reply to the sender, tap . Or, tap , and then choose whether to Reply all or Forward.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?