HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Restarting HTC Desire 626G+ dual sim (Soft reset)

If HTC Desire 626G+ dual sim is running slower than normal, is unresponsive, or has an app that is not performing properly, try rebooting and see if that helps solve the problem.
  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on.
  2. Press and hold the POWER button, and then tap Reboot.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?