HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Notification LED

The notification LED shows a:
  • Solid green light when HTC Desire 626G+ dual sim is connected to the power adapter or a computer and the battery is fully charged.
  • Solid orange light when the battery is being charged.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?