HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HTC 10 kao Wi‍-Fi hotspotа

Podelite svoju vezu prenosa podataka sa drugim uređajima tako što ćete pretvoriti HTC 10 u Wi‍-Fi hotspot.

Važno:
 • Uverite se da je veza prenosa podataka uključena.
 • Za upotrebu ove usluge, morate imati odobren plan podataka koji je od strane pružaoca mobilnih usluga povezan sa Vašim računom. Uređaji koji su spojeni na Wi‍-Fi koriste Vaš promet prenosa podataka.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite Više > Pristupna tačka i deljenje veze > Mobilni Wi-Fi Hotspot.

  Kada prvi put uključite Wi‍-Fi hotspot, moraćete da ga podesite.

 3. Unesite naziv rutera ili upotrebite zadati naziv rutera.
 4. Unesite lozinku rutera ili upotrebite zadatu lozinku.

  Lozinka je ključ koji drugi treba da unesu u svoje uređaje kako bi se mogli povezati i koristiti HTC 10 kao bežični ruter.

 5. Dodirnite Upravljaj korisnicima da biste postavili ograničenje broja korisnika koji se mogu povezati na vaš Wi‍-Fi hotspot.
 6. Dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje opcije Mobilni Wi-Fi Hotspot Uklj./Isklj. da biste je uključili.

HTC 10 je spreman za korišćenje kao Wi‍-Fi kada se na statusnoj traci pojavi oznaka .

Važno: Kako biste smanjili sigurnosni rizik, koristite već postavljena podešavanja sigurnosti i postavite jaku i jedinstvenu lozinku.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?