HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Načini prenosa sadržaja sa vašeg prethodnog telefona

U zavisnosti od operativnog sistema u vašem starom telefonu, odaberite odgovarajući način za prenos sadržaja u HTC 10.

Sa Android telefona

Na svom starom HTC ili drugom Android telefonu preuzmite HTC alatka za prenos i upotrebite ga za prenos sadržaja na svoj HTC 10. Pogledajte Prenos sadržaja sa Android telefona.

Sa iPhone-a

Napravite rezervnu kopiju iPhone sadržaja u iCloud memoriju, a zatim prenesite sadržaj u HTC 10. Pogledajte Prenos podataka sa iPhonea pomoću usluge iCloud.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?