HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Rad sa dve aplikacije u isto vreme

Važno: Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.
  1. Otvorite prvo željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i zadržite . Na ekranu će se pojaviti razdelnik ekrana.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Ako se aplikacija koju želite da koristite nalazi na listi skorašnjih aplikacija, dodirnite je da biste je učinili drugom aktivnom aplikacijom.
    • Pritisnite POČETAK, a zatim otvorite aplikaciju koju želite da koristite kao drugu aktivnu aplikaciju.
Da biste isključili prikaz podeljenog ekrana, prevucite ručicu razdelnika ekrana do gornje ili donje ivice ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?