HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Pregled fotografija i video-zapisa

Važno: Kada prvi put otvorite aplikaciju Google Fotografije, prijavite se na svoj Google nalog ako se to traži i odaberite da li da se uključi ili isključi kreiranje rezervne kopije i sinhronizacija.
  1. Na početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Fotografije.

    Videćete svoje lokalne i sinhronizovane fotografije i video-zapise organizovane prema datumu.

  2. Da biste prešli na drugi prikaz, dodirnite > Raspored, a zatim odaberite kako želite da se prikažu vaše multimedijalne datoteke.
  3. Dodirnite sličicu da biste je prikazali na celom ekranu.
  4. Da bi se prikazale samo fotografije i video-zapisi koji su sačuvane u memoriji telefona i na memorijskoj kartici, dodirnite dugme Prikaži fioku za navigaciju za otvaranje kliznog menija, a zatim dodirnite Fascikle uređaja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?