HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Prikazivanje obaveštenja o aplikacijama iz HTC Ice View

Vaš telefon vam obezbeđuje brzi pristup obaveštenjima i aplikacijama—uključujući aplikaciju Kamera—bez otvaranja futrole.
Važno: Aplikaciju HTC Ice View možete da koristite sa podržanim HTC futrolama telefona.
  1. Da biste probudili svoj HTC telefon, dvaput dodirnite futrolu HTC telefona.
  2. Kada vidite obaveštenja o aplikacijama, proklizite ulevo ili udesno da biste videli tipove obaveštenja koja ste primili.
  3. Proklizite nagore da biste prelistali obaveštenja određenog tipa, a zatim proklizite ulevo ili udesno da biste pojedinačno proverili obaveštenja.
  4. Proklizite nadole po futroli da biste uklonili obaveštenja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?