HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Zoe kamera

Više od samo jedne fotografije! Sa Zoe kamera snimajte žive trenutke kao fotografije i trosekundne HD video-zapise.
Važno: Neke funkcije kamere nisu dostupne kada koristite ovu opciju Zoe kamera, na primer, funkcija približavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Zoe kamera. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Ako ste spremni da započnete snimanje, dodirnite .

    Kada vidite da ikona za otpuštanje okidača polako crveni, nastavite da mirno držite telefon dok kamera snima fotografiju i trosekundni video-zapis.

Savet: Kada snimate koristeći Zoe kamera, dobro bi bilo da HTC 10 držite mirno da biste snimili objekte u pokretu prema statičnoj pozadinskoj sceni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?