HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC 10-a dok je uključen, prvo je deaktivirajte da biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Važno: Ako svoju memorijsku karticu koristite kao internu memoriju i postoje aplikacije koje su premeštene na karticu, nećete moći da otvorite te aplikacije nakon odvajanja kartice.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Memorija.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Ako se vaša memorijska kartica pojavi pod Prenosna memorija, dodirnite Ikona podešavanja > Izbaci.
    • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Memorija uređaja, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite Menu button > Izbaci.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?