HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Brzo podešavanje ekspozicije vaših fotografija

HTC 10 poseduje brzi način za prilagođavanje nivoa ekspozicije ili osvetljenosti u realnom vremenu.Uključite opciju Dodirnite automatsku ekspoziciju ako želite da kamera automatski podesi ekspoziciju kada dodirnete tamnije ili preeksponirano područje na ekranu tražila.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto ili Panorama. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Dodirnite za otvaranje menija.
  4. Dodirnite Podešavanja.
  5. Odaberite opciju Automatska ekspozicija dodirom.
  6. Dodirnite tamno područje da biste ga osvetlili ili dodirnite preeksponirano područje da biste ga zatamnili.

    Da biste postili preciznije podešavanje, možete ručno podesiti ekspoziciju tako što ćete prstom prevući nagore i nadole.

  7. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?