HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Isključivanje opcije zaključavanja ekrana

Voleli biste da ne morate otključavati svoj telefon svaki put kada ga probudite? Opciju zaključavanja ekrana možete isključiti u podešavanjima.
Važno: Preporučuje se da imate ekran zaključavanja da biste zaštitili telefon od neželjenog pristupa.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
  2. Pod Bezbednost uređaja, dodirnite Zaključavanje ekrana.
  3. Unesite ili potvrdite zaključavanje ekrana, a zatim dodirnite Nema > Da, ukloni.

Da biste ponovo uključili zaključavanje ekrana, ponovo dodirnite Zaključavanje ekrana da biste ga podesili.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?