HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanja lokacije

Neke aplikacije koriste vašu lokaciju da bi vam obezbedile potrebne informacije. Izaberite režim lokacije za korišćenje na osnovu toga koliko precizno želite da te aplikacije odrede vašu lokaciju.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore, a zatim dodirnite Podešavanja > Lokacija.
  2. Ako je prekidač za Uklj./Isklj. isključen, dodirnite ga da biste uključili režim lokacije.
  3. Dodirnite Režim, a zatim izaberite jedan od sledećih režima lokacije:
    • Visoka preciznost omogućava bolju procenu vaše lokacije. Ona se oslanja na GPS, Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže za određivanje vaše lokacije. Ovaj režim koristi Google usluge određivanja lokacije.
    • Štednja baterije se oslanja na Wi‍-Fi, Bluetooth ili mobilne mreže bez korišćenja GPS-a radi smanjenja potrošnje energije baterije. Ovaj režim koristi Google usluge određivanja lokacije.
    • Samo uređaj koristi GPS.
Napomena: Ako isključite izvor lociranja (na primer, GPS), to znači da nijedna aplikacija na HTC 10 neće prikupljati informacije o lokaciji kroz taj izvor lociranja. Međutim, aplikacije nezavisne strane će možda prikupljati — i HTC 10 će možda nastaviti da prikuplja informacije o lokaciji iz drugih izvora.Wi‍-Fi
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?