HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Uključivanje i isključivanje pokreta povećavanja

Ako imate problema sa vidom ili biste jednostavno želeli bolje da vidite neke stvari na ekranu, koristite pokrete povećavanja, kako biste uvećali određene delove ekrana svog telefona.

  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
  2. Dodirnite Povećavanje.
  3. Pročitajte ili odslušajte uputstva o tome kako da koristite gestove povećavanja ili smanjivanja.
  4. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili pokrete povećavanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?