HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Gestovi dodira

Upotrebljavajte gestove dodira za kretanje po Početnom ekranu, otvorenim aplikacijama, listanje kroz liste i više.

Dodirni

Image illustrating how to tap.

Ako želite birati stavke na ekranu, kao što su ikone aplikacija i podešavanja, ili pritiskati tastere na ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom.

Dodir i držanje

Image illustrating how to press and hold.

Ako želite otvoriti dostupne mogućnosti određene stavke (npr. nekog kontakta ili linka Internet stranice), samo pritisnite i držite stavku.

Pomeranje ili klizanje

Image illustrating how to swipe.

Brzo klizite prstom vodoravno po ekranu za prelaz između ekrana ili odlazak na Početni ekran. Brzo kliznite prstom vertikalno za listanje dokumenta i drugo.

Prevuci

Image illustrating how to drag a home screen object.

Dodirnite i zadržite prst sa istim nivoom pritiska pre nego što počnete da ga povlačite. Prilikom povlačenja, ne podižite prst sve dok ne dođete na ciljni položaj.

Pokret

Image illustrating how to flick.

Pokret po ekranu sličan je pomeranju, međutim, neophodno je pomerati prste pomoću lakših i bržih pokreta, npr. prilikom pomeranja ulevo ili udesno na Početnom ekranu ili razgledanja kontakata ili liste poruka.

Dodir i držanje

Image illustrating how to press and flick.

Na Početnom ekranu možete lako pomerati vidžete ili ikonice sa jednog ekrana na drugi ekran.

Pritisnite i držite vidžet ili ikonicu jednim prstom, pa drugi prst pomerite po ekranu na novu lokaciju.

Klizanje preko ekrana sa dva prsta

Image illustrating how to zoom in.

U nekim aplikacijama, razmaknite dva prsta da biste povećali sliku ili tekst.

Image illustrating how to zoom out.

Proklizite koristeći dva prsta po ekranu za smanjenje slike ili teksta.

Klizanje sa dva prsta

Image illustrating how to do a two-finger swipe.
Povucite statusnu traku sa dva prsta prema dole kako biste pristupili Brzim podešavanjima.

Prevlačenje sa tri prsta

Image illustrating how to do a three-finger swipe.
  • Pomerite tri prsta nagore po ekranu i HTC Connect će pustiti muziku ili video-zapise iz HTC 10 na Vaš TV ili zvučnike. Takođe, možete podeliti sadržaje sa aplikacija poput YouTube.
  • Povucite prema dole kako biste se odvojili od uređaja.
Napomena: Media pokret uključen je automatski u Podešavanjima, što omogućuje pokret koristeći tri prsta za deljenje sadržaja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?