HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje kontinuiranih slika kamerom

Da li želite da fotografišete predmete u pokretu? Bilo da je u pitanju fudbalska utakmica Vašeg deteta ili auto-trka, možete da snimite akciju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Pritisnite i zadržite .

    Kamera snima uzastopne snimke Vaših predmeta.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?