HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

Pritisnite taster NAPAJANJE dok uređaj HTC 10 ne zavibrira.
Napomena: Kada prvi put uključite HTC 10, potrebno je da zadate podešavanja.

Isključivanje telefona

  1. Ako je ekran ugašen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se upalio.
  2. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi.
  3. Dodirnite Isključi uređaj u meniju sa opcijama.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?