HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Prebacivanje između tihog, vibracijskog i normalnog načina rada

Uradite nešto od sledećeg:
  • Za promenu sa tihog na normalan način rada, dva puta pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Za promenu sa vibracijskog na normalni način rada, pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Zvuk i obaveštenje > Profil zvuka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?