HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za čuvanje fotografija, video-zapisa i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ukoliko aplikacija nudi mogućnost skladištenja na memorijskoj kartici, možete je sačuvati na njoj.
Napomena: Memorijska kartica je dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Ubacivanje microSD kartice

  1. Držite telefon licem nadole.
  2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu za izbacivanje microSD kartice.
  3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište microSD kartice ne izbaci.
  4. Izvucite ležište za microSD karticu napolje i postavite microSD karticu u ležište sa kontaktima okrenutim nagore.
  5. Ubacite ležište microSD kartice nazad u otvor.

Izbacivanje microSD kartice

Važno: Uverite se da ste odvojili svoju microSD karticu pre nego što je izvadite. Pogledajte Odvajanje memorijske kartice.
  1. Držite telefon licem nadole.
  2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu za izbacivanje microSD kartice.
  3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište microSD kartice ne izbaci.
  4. Izvucite ležište za microSD karticu napolje i izvadite microSD karticu.

Nakon vađenja microSD kartice, uverite se da ste ubacili prazno ležište za microSD karticu nazad u otvor.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?