HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Ažuriranja softvera i aplikacija

Preuzmite i instalirajte ažuriranja softvera za najnovija poboljšanja performansi, ispravke grešaka i bezbednosna poboljšanja. HTC 10 može proveriti i obavestiti Vas da li ima novih ažuriranja softvera.

Neka ažuriranja aplikacija su dostupna kod kompanije HTC ili vašeg mobilnog operatera i primićete obaveštenja na svom telefonu kada postoje nova ažuriranja. Ili možete da instalirate ažuriranja aplikacija iz Google Play Store. Neke HTC aplikacije, koje su fabrički instalirane u određenim telefonima, takođe mogu da se preuzmu iz Google Play Store.

Napomena: Informacije u ovom uputstvu možda nisu najažurnije ako je dostupno više nedavnih ažuriranja za softver ili aplikacije.

Provera verzije softvera sistema

Pre nego što instalirate ažuriranja softvera sistema, proverite koje verzije Androida imate na svom telefonu.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite O > Informacije o softveru.
 3. Proverite pod Verzija operativnog sistema Android.

Omogućavanje automatskog ažuriranja

Možete odabrati automatsko preuzimanje i instalaciju ažuriranja softvera za HTC ili aplikacije mobilnog operatera.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite O > Ažurne verzije softvera.
 3. Za uštedu prometa prenosa podataka, možete odabrati opciju ažuriranja samo preko Wi‍-Fi veze.
 4. Odaberite želite li automatski preuzimati ažuriranja softvera, aplikacija ili oboje.

  Ažuriranja aplikacija instaliraju se automatski. Potrebno je potvrditi instalaciju ažuriranja softvera sistema.

Ručno proveravanje ažuriranja softvera

Napomena: Uključite mobilne podatke ili povežite HTC 10 sa Wi‍-Fi mrežom pre nego što proverite ažuriranja.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite O > Ažurne verzije softvera.
 3. Dodirnite Proveri odmah.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?